Välkommen!

Föreningsalliansen utvecklar samverkan och förutsättningar för föreningsliv och civilsamhälle. Genom projekt drivs olika idéer för att främja folkhälsa, integration, mångfald och en bättre miljö för att bo och verka i Bollnäs


Projektportfölj och samarbeten

Föreningsalliansen driver en projektportfölj med olika innehåll. Gemensamt med alla projekt är att det syftar till att bidra till att skapa Sveriges bästa civilsamhälle 

Idag driver vi följande projekt/samarbeten:

Fritidsbanken och samordning
Ett samarbete som finansieras av Bollnäs Kommun 

Skol IF
Ett projekt som finansieras av Länsförsäkringar
Föreningsalliansen vill med detta projekt samordna och skapa en möjligheter för mellanstadiebarn att, istället för att gå hem efter skolan, stanna kvar och delta i aktiviteter som ordnas av Skol-IF och andra aktörer. Innehållet i aktiviteterna kan variera men utgår från vad eleverna i Skol-IF vill ha. Grundutbudet består av fysiska aktiviteter som anordnas av elever i Skol-IF tillsammans med eller uppbackade av skolpersonal. Här finns det någon eller några lärare/pedagoger/personal med särskilt intresse och ansvar som stödjer Skol-IFs verksamhet. Som komplement kommer andra föreningar eller andra organisationer komma till skolan och bredda utbudet med aktiviteter och snack om livet. Snack om livet kan vara aktiviteter såsom matlagning, bakning, pyssel eller andra aktiviteter som man kombinerar med samtal. Samtal som lyfter frågor och funderingar kring vänskap, relationer och livet . 

Projektet handlar även om att stärka Skol-IF (eller tillsammans med RF-SISU hjälpa till att starta upp Skol-IF på de skolor där det inte redan finns etablerat) till att bli en stark och blomstrande verksamhet på skolan som genom att vara attraktiv engagerar de flesta elever efter skoltid.

Målbilden är att verksamheten finns tillgänglig varje dag efter skoltid.


Ett projekt i samarbete med Bollnäs Kommuns Socialtjänst. Delfinansierat av Region Gävleborg

Vi vill med projektet utveckla fler arbetsförmågebedömingsstationer som Föreningsalliansen tillsammans med Fritidsbanken och socialtjänsten i Bollnäs kommun i liten skala arbetat fram där man tittar på arbetsförmågan hos individen men även där individen själv får undersöka sin egen förmåga. Med hjälp av vägledande samtal, arbetsförmågebedömning och arbetsträning vill vi se till att deltagarna får rätt insats i rätt tid av rätt aktör till rätt kostnad för att kunna ta det första steget mot egen försörjning.

 
Fritidsbanken

På Fabriksgatan 10 i Bollnäs hittar ni Fritidsbanken.
Här kan man låna utrustning för en aktiv fritid, som t.ex. skidor & skridskor, fotbollskor, cyklar, skateboards

• Alla får låna
• Allt är gratis
• Återanvänd utrustning

Sommarens öppettider är måndag-fredag 13.00-16.00

https://www.fritidsbanken.se/fritidsbank/bollnas/

Mötesplatser


Fabriksgatan 10
En plats för möten. Här finns två konferenslokaler, 

Föreningsfrukost
Vi vill träffa dig som har anknytning till någon förening eller är engagerad i civilsamhället. Förälder, supporter, styrelsemedlem. ledare eller om du har hand om fikat på avslutningen. du är lika viktig och välkommen!
Ungefär 5 gånger per år anordnas Föreningsfrukost på Scandic hotell i Bollnäs

Forum: Föreningssnack
En mötesplats där vi samlas för att dela erfarenheter, knyta kontakter och diskutera aktuella frågor med anknytning till föreningsliv, samhälle och folkhälsa.
Deltar på träffen gör:
Politiker från de olika partierna
Tjänstemän från Bollnäs Kommun
Idrottschef och/eller konsulenter från RF SISU Gävleborg
Representanter från studieförbund

Träffen är kostnadsfri.


 

Förskola på Tur
Ett projekt i samarbete med Bollnäs Kommun och som finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Med projektet Förskola på tur vill vi erbjuda Bollnäs Kommuns alla femåringar möjligheten att få prova på aktiviteter, möta föreningar och besöka anläggningar som bidrar till rörlighet och inkludering. Med projektet vill vi tidigt i livet introducera en mängd olika aktiviteter som ger ett ökat självförtroende, ett brett rörelsemönster för en hållbar hälsa och en rörelseglädje som gäller hela livet. Projektet Förskola på tur kommer jobba mot förskola och på så sätt ger vi samma möjligheter för alla att vara med, oavsett socioekonomisk situation, kön, etnicitet med mera. Vi vill med Förskola på tur skapa en metod som kan spridas

Följ oss och se vad som händer via våra sociala kanaler:
 

Kontakt

Björn Lans

Bjorn.lans@foreningsalliansen.com

Linda Wallberg

Linda.wallberg@foreningsalliansen

Adress

Fabriksgatan 10
821 33 Bollnäs
+46 76-006 61 27

Sociala medier

[Facebook]

[Instagram]

Ta kontakt med mig!

© Copyright foreningsalliansen.com